Terapie pozitivního myšlení

Mysl je to, co ovládá náš život, mysl je to, co nás drží v domněnkách, představách a konceptech, které jsou pouhou iluzí.

Mysl nás drží v utrpení z minulosti a strachu z budoucnosti. Správné nastavení mysli probouzí radost ze života, vědomí člověka o tom, co je skutečné, lásku, vděčnost, porozumění a mnohem víc, než jsme od života vůbec čekali, tak proč nezačít ŽÍT už dnes, když už od našeho narození uběhlo několik desítek let. Nastal čas opravdového bytí v lásce k sobě sama. Nelze milovat druhé, pokud nejdříve nemilujeme sami sebe. Nikdo nechce žít ve strachu, utrpení a bolesti věčně. Chcete si říci na smrtelné posteli "já jsem promrhal svůj život" nebo ŽÍT už TEĎ a říci "prožil jsem svůj život naplno"? 

Pokud je vaše odpověď ANO, CHCI ŽÍT, je čas se sebou něco dělat, ne zítra, za týden, za měsíc, ale TEĎ HNED, dnes. 

Terapie pozitivního myšlení je vhodná pro všechny. Pomáhá všem, kteří procházejí krizí, trpí strachy, mají v sobě nedořešené bolesti, trpí depresemi, procházejí vyhořením, mají pocit méněcennosti, ale zároveň i pro lidi, kteří si chtějí urovnat svou mysl, navrátit se do srdce a žít plnohodnotným životem. Je to forma léčení sebe sama pomocí nastavení mysli. Slouží zároveň k urovnání a pochopení nejen partnerských vztahů. 

"To, co vás ve škole NEučili!"

Terapie pozitivního myšlení pomáhá:

  • Naučit se myslet pozitivně
  • Otevřít se, milovat a být milován ze srdce
  • Uvědomit si svou jedinečnost a originalitu
  • Přijít sám k sobě
  • Žít naplno beze strachu
  • Umět se radovat z maličkostí
  • Zbavovat se bolesti z minulosti
  • Umět řešit krize s nadhledem
  • Zlepšit vztahy (partnerské, rodinné, pracovní, mezilidské)
  • Navrátit vztah ke zdravé sexualitě

Začněte ŽÍT - NE přežívat!

Investovat do sebepoznání a vlastního štěstí je ta největší hodnota, kterou si můžete nadělit. Nemám na mysli koupit si něco k snědku, něco na sebe, něco pro sebe, nebo nějaký zážitek. To vše jsou jen vnější věci, které s opravdovým štěstím nemají nic společného. Opravdové štěstí je ve vašem nitru.

Terapie pozitivního myšlení pomáhá navrátit sebedůvěru a prožívat život s radostí a lehkostí, což je životu vlastní.

Jste připraveni změnit Váš život k lepšímu a získat nový pohled na život?

Objednejte si konzultaci:

Cena Terapie pozitivního myšlení
1.000 Kč / hod.
Objednat
Objednávky emailem, telefonicky, skype.

Vyplňte e-mail a získejte zdarma 15 principů štěstí, které fungují!

15 kroků na cestě za šťastným životem