Jak se vyrovnat s pocitem osamocení?

Jak se vyrovnat s pocitem osamocení? Samota škodí, nebo prospívá? 

Pozor! Osamocení je něco jiného než samota.

Vše je vaše rozhodnutí! Nikdo jiný než vy nerozhodujete o tom, s kým jste, nebo nejste.-2

Osamocení je pocit, kdy se člověk cítí bez přítomnosti druhých. Stav, kdy je nám smutno, kdy se cítíme nepotřební, kdy nám chybí někdo vedle nás. Myslím tím opačné pohlaví. Tento stav vyvolává deprese a v některých krajních případech i sebevražedné myšlenky. Oproti tomu je tady samota, která člověka naopak posiluje. Ptáte se jak? V samotě nalézáme sami sebe. Setkáváme se se svou podstatou, jsme silnější. Pro někoho, kdo je zvyklý na společnost, je to ale stav, ve kterém cítí úzkost, potřebu něco dělat, zaměstnat se. Člověk totiž často nedokáže uklidnit svou mysl a podívat se na sebe upřímně a autenticky. Díváme se do zrcadla každý den, ale vidíme pouze vnější tvary. Zkuste se podívat do zrcadla tak, abyste viděli své nitro. Pohled do nitra může lidi dostávat do stavu šílenství, a proto si neustále hledáme nějaké aktivity. Víte, proč lidé vyhledávají přírodu a v ní i samotu? Je to proto, že jedině v přírodě se cítí sami sebou, bez masek, bez přetvářek. Cítí se lehcí, svěží, plní energie, a to je nabijí a dodává jim to sílu. Příroda nám neříká, co máme, nebo nemáme dělat, přijímá nás takové, jací jsme.

Ve stavu samoty si uvědomujeme svou jedinečnost, své vlastní bohatství, víru v sebe sama. Pouze v samotě nalezneme klid, svobodu a tu pak můžeme přenést i do svého života. Jsme si vědomi toho, kým jsme. Víme, že pokud se rozhodneme být s někým, je to proto, že chceme, ale nikoliv proto, že jej potřebujeme. Náš stav mysli bude stejný s partnerem i bez něj. Nebudeme na něm závislí, dokážeme fungovat i bez něj, a to je pravá svoboda.

Je to vaše vnitřní síla. 

Lidé, kteří se cítí být osamocení, si aktivně hledají vztah. Takový vztah je však mnohdy pouze povrchní a chvilkový. Je obrazem stavu, ve kterém se člověk nachází. Pro některé může být oživující, dodá chvilkovou energii, ale nemá dlouhého trvání. Pokud jste do vašeho života přijali partnera, který je povrchní, je to pouhé naplnění potřeb. Věřte, že takový vztah nevydrží dlouho. Dříve, nebo později budete hledat ve vztahu hloubku, sdílení, otevřenost, pochopení, lásku, ale to vám takový vztah nikdy nedá. Budete se cítit nenaplnění, respektive to bude stejný stav osamocení s tím rozdílem, že jste přišli o svobodu díky sdílenému prostoru. Nezapomeňte, že to byla vaše volba. Můžete si však zvolit partnera, který bude vnímat vaši přítomnost, bude vás akceptovat takové, jací jste, bude tam pro vás. Jakého partnera zvolíte?

Vše je vaše rozhodnutí! Nikdo jiný než vy nerozhodujete o tom, s kým jste, nebo nejste. 

V případě žen to platí o to více. Žena je přijímací energie, žena určuje s kým je. Muž je dávací energie, která se prezentuje, ukazuje a je jen na ženě, jakého partnera si zvolí. Žena přijímá muže také podle stavu, ve kterém se nachází, a hledá si přesně to, co potřebuje v danou chvíli, aby se posunula a rozvíjela v životě jako květina. Co tím myslím? Pokud je žena silná, je ve své plné ženské energii a vybírá si muže, který je také silný ve své energii. Jinak řečeno, hledá si k sobě zrcadlo, partnera, který ji může dále rozvíjet a obohatit. Každý člověk vám totiž do života něco přinese, ať už v pozitivním, či negativním smyslu. Pocit osamocení máme tehdy, kdy se cítíme méněcenní. Často však pouze své hodnoty nevidíme. Možná byly v minulosti pošlapány, a proto si nevěříme.

Minulost byla, ale už není. Žijete teď. A jak budete žít, nebo s kým záleží pouze a jen na vás. 

Volba je ve vašich rukou stejně jako to, koho si do svého života pustíte. Samota vás tíží, ale zároveň se bojíte vztahu? Nechcete, aby vás někdo zklamal, abyste zažili bolest, a proto jste se uzavřeli? Nebojte se otevřít dveře lásky. Jedině tak uvidíte, co je za nimi, a můžete si to užít. Ano, je to riskantní a stáváte se zranitelní. Jinak to ani v upřímné lásce, kde vám záleží na tom druhém, nejde. Nikdy nevíte, jak to skončí. A pouze takové je pravdivé žití, to je to, co nás naplňuje.

Kdy se nebudete cítit osamocení, a to ani ve vztahu? A proč ani ve vztahu? Většina partnerství je totiž o ty a já místo o my. Osamoceni se necítíte, když vám partner věnuje plnou pozornost a když není v minulosti, ani v budoucnosti, ale je s vámi teď a tady. To je pocit, který je pro každého člověka naplňující a blahodárný. Člověk je brán takový, jaký je. To je láska bez podmínek.

Člověk, který nemiluje bez podmínek, neví, co je to láska. Láska je pro něj jen obchodní vztah a ten ho nikdy neuspokojí.

S láskou Michal

Michal Slončík
Jmenuji se Michal Slončík a jsem Soul, Mind & Body-worker. Masér, průvodce, mentor, autor blogu www.holapravda.cz a Terapie pozitivního myšlení. Pracuji s vědomým dotekem, který pomáhá lidem uvolnit z těla nashromážděné emoce. Jsem milovník života, přírody, hudby, tance, knih, dobrého jídla a pití, který se neustále učí a poznává krásy života. MichalSloncik.cz